Charakteristika MŠ

Do léčebny jsou přijímány děti s nespecifickým onemocněním dýchacích cest tj. všechna opakovaná a chronická onemocnění horních cest dýchacích, laryngitidy, stav po zánětech plic, onemocnění s kožní problematikou. Dále jsou u nás léčeny děti s poruchami výživy a poúrazové stavy.

Pobyt dětí trvá 4 - 6 týdnů a děti během pobytu prochází jednotlivými léčebnými procedurami (individuální inhalace, speciální rehabilitace a cvičení, míčkování, magnetoterapie, vodoléčba, saunování,...).
Během dne jsou děti v mateřské škole, kde probíhají jednotlivé spontánní a řízené činnosti a podle potřeby , zdravotního a psychického stavu odchází se zdravotníky na léčebnou péči popř. lékařské vyšetření.
Provoz mateřské školy je celodenní od 7.00 do 16.30 hodin. Provoz o víkendu zajišťuje zdravotnický personál.
Školka má 2 třídy - Motýlek a Srdíčko. Třídy mají 6-14 dětí. Tradičně je třída Motýlek přichystaná pro děti ze stacionáře, tj. děti, které se léčí ambulantně. Do třídy Srdíčko pak docházejí děti, které jsou na pobytu v ODL, tj. děti s doprovodem.


Stacionář MŠ
Při ODL je zřízen stacionář pro děti od 3 do 6 let. Do stacionáře mají možnost děti docházet ambulantně v pondělí až pátek od 7.00 do 16.30 hodin. Jsou zde zařazeny na základě doporučení dětské lékařky.
Celková kapacita v mateřské škole je od 1. 9. 2003 30 dětí.

Vytvořte si webové stránky zdarma!