Historie školy

Historie školy je těsně spjata s historií Olivovy dětské léčebny. Protože léčebna v Říčanech je jedním z nejstarších ústavů ve střední Evropě, může se více než sto lety působnosti pochlubit
i škola - obě byly založeny roku 1896.

Děti byly do vychovatelny přijímány od útlého věku až do deseti let.
Škola sama byla trojtřídní, smíšená a soukromá s právem veřejnosti. Byl zde ustanoven učitelský sbor - učitel pro vyšší třídu, dvě učitelky literní a jedna učitelka industriální.
Školu vedl ředitel ústavu, který zajišťoval pedagogické a hospodářské vedení. Podle stanov mohl být ředitelem pouze pedagogicky vzdělaný a ženatý muž. Prvním ředitelem se stal Leopold Pek.
Škola se až na malé odchylky řídila osnovami veřejných škol. Pro zajímavost, jedna z takových odchylek byly hlavní prázdniny, ty začínaly 11. července, tj. v den narozenin zakladatele Aloise Olivy.Nadaným dětem bylo umožněno dále studovat; děvčata, která ve vychovatelně zůstala i po skončení povinné školní docházky, navštěvovala pokračovací kurz, kde se učila mj. základům zdravotnictví, vedení domácnosti a péči o děti.
V roce 1926 byla vychovatelna přeměněna na ozdravovnu pro oslabené děti z Pražské obce.
Další historii vychovatelny a tím pádem i školy poznamenaly společenské změny a válečná léta: za 2. světové války se např. podařilo zachránit ústav před okupanty tím, že zde byla zřízeno plicní preventorium, v roce 1953 byla Olivovna znárodněna a nadále sloužila jako dětská ozdravovna, v roce 1980 získala statut léčebny pro děti s respiračními chorobami.
Ve vedení školy se vystřídala řada zkušených a profesionálních pedagogů:1949 - 1969: p. Theodor Aixner, první ředitel školy při léčebně
1970 - 1990: p. Karel Dražil
1991 - 1993: p. Lubomír Racek
1994 - 1996: p. Vilém Effenberger
1997 - 1998: Mgr. Jana Trmalová
1999 - dosud: Mgr. Romana Bezvodová

Vytvořte si webové stránky zdarma!