Jídelní lístek

Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován každý pátek na nástěnce v šatně pro MŠ.