Školní klub

Školní klub v Olivově dětské léčebně je zřízen pro žáky, kteří pobývají v ODL a zároveň navštěvují Základní školu při ODL. Navštěvují jej přednostně žáci 2.stupně, pokud je volná kapacita, jsou do ŠK přijímáni i žáci 1. stupně.


Školní klub vede paní vychovatelka Silvie Rákosníková.


Více informací naleznete v sekci "Charakteristika ŠK".Vytvořte si webové stránky zdarma!