Školní klub

Školní klub v Olivově dětské léčebně je zřízen pro žáky, kteří pobývají v ODL a zároveň navštěvují Základní školu při ODL. Navštěvují jej přednostně žáci první až páté třídy, pokud je volná kapacita, jsou do ŠK přijímáni i žáci 2. stupně.


Školní klub vede paní vychovatelka Silvie Rákosníková.


Více informací naleznete v sekci "Charakteristika ŠK".