Nadstandardní péče

V naší mateřské škole poskytujeme tzv. individuální nadstandardní péči, která představuje individuální práci s dětmi. Probíhá pravidelně v poledních hodinách a zaměřuje se na tyto oblasti: hra na flétnu s prvky muzikoterapie, logopedická péče, příprava na základní školu. 


Hra na flétnu s prvky muzikoterapie

Hru na zobcovou flétnu v léčebně zavedl prof. Václav Žilka a je jednou ze zdravotních rehabilitací v léčebně, kdy není důležité, kolik děti umí zahrát písniček, ale správná technika hlubokého bráničního dýchání a posilování vedlejších dýchacích svalů.
V naší mateřské škole máme tuto tradiční činnost zahrnutou v rámci dopoledního i odpoledního režimu dne. Společně v celé skupině s dětmi trénujeme zejména správné brániční dýchání.

Logopedická péče

Další nadstandardní činnost, která je v naší mateřské škole nabízena, představuje individuální logopedická péče. Přednostně je doporučována dětem, které již na nápravu řeči dochází. Navazujeme u nich na metodiku vedení nápravy hlásek tak, aby v době pobytu nepřerušily logopedickou péči, což je v této oblasti velmi zásadní.
Dále mohou na tuto nadstandardní činnost docházet děti, které trpí lehčí formou vady výslovnosti hlásek.

Tato nadstandardní činnost je vázána písemným souhlasem zákonných zástupců.

Příprava na základní školu

Příprava dětí na základní vzdělávání je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu naší mateřské školy. V jednotlivých činnostech během režimu dne se zaměřujeme na rozvoj potřebných oblastí.
Ve formě individuální nadstandardní činnosti je určena dětem navštěvující mateřskou školu posledním rokem před nástupem na základní školu, případně dětem, které chtějí povinnou školní docházku nastoupit dříve.
Každé dítě je osobnost a jeho vývoj je individuální. S přihlédnutím k tomuto se zaměřujeme na podporu, rozvoj a procvičování jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky, řeči, sluchového i zrakového vnímání či předčíselných představ.


Během roku zajišťujeme hrazenou externí výuku anglického jazyka, která probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. Tuto nadstandardní činnost vede Mgr. Sylva Maříková. V současném školním roce z důvodu epideomiologické situace tato nadstandardní činnost neprobíhá. 

ROZPIS

PONDĚLÍ 12.30 hod. až 14.30 hod. PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ NA ZŠ

ÚTERÝ 12.30 hod. až 14.30 hod. MUZIKOTERAPIE

STŘEDA 13.00 hod. až 13.45 hod. ANGLICKÝ JAZYK ( Na výuku externě dochází lektorka a výuka probíhá s dětmi, jež se na ni přihlásily.)

ČTVRTEK 12.30 hod. až 14.30 hod. LOGOPEDIE

PÁTEK 12.30 hod. až 14.30 hod. VÝTVARNÁ ČINNOST

Individuální činnost je pro dítě stanovena na 20 - 30 minut. Ostatní děti mají v tomto čase klidové činnosti, odpočinek, nebo spánek.

Vytvořte si webové stránky zdarma!