Režim dne

07.00 - 08.00 Příchod dětí do MŠ, snídaně

08.00 - 09.40 Hry dětí, výchovně-vzdělávací práce, léčebné procedury, hra na zobcovou flétnu s prvky muzikoterapie

09.40 - 10.00 Přesnídávka, bublání

10.00 - 12.00 Hygiena, převlékání, vycházka

12.00 - 12.30 Hygiena, oběd, stolování

12.30 - 14.30 Klidové činnosti, výchovně-vzdělávací práce

14.30 - 15.00 Hygiena, svačina

15.00 - 16.30 Vycházka

16.30 - 17.00 Děti na ozdravném pobytu předány zdravotním sestrám a večeře, ostatní děti odchody domů

Harmonogram rehabilitačních procedur

PONDĚLÍ

8.00 hod. až 8.30 hod. LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

8.15 hod. INHALACE

9.00 hod. REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

ÚTERÝ

8.00 hod. VODOLÉČBA (první skupina)

8.30 hod. VODOLÉČBA (druhá skupina)

STŘEDA

8.15 hod. INHALACE

9.00 hod. REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

ČTVRTEK

8.00 hod. VODOLÉČBA (první skupina)

8.30 hod. VODOLÉČBA (druhá skupina)

PÁTEK

8.00 hod. SAUNA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!