Školní družina

Školní družina v Olivově dětské léčebně je zřízena pro žáky, kteří pobývají v ODL a zároveň navštěvují Základní školu při ODL. Navštěvují ji přednostně žáci první až páté třídy, pokud je volná kapacita, jsou do ŠD přijímáni i žáci 2. stupně.


Školní družinu vede paní vychovatelka Silvie Rákosníková.


Více informací naleznete v sekci "Charakteristika ŠD".