Týdenní plán

2.11.-6.11.2020 Téma: Volně žijící zvířata (distanční forma výuky)

12.10.-16.10.2020 Téma: Zelenina


5.10.-9.10.2020 Téma: Práce na zahradě