Týdenní plán

Týdenní plány jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnkách v MŠ.